פוסטים מאת EinatL

משרד הפנים הכיר, לראשונה, במתגיירת של 'גיור כהלכה'

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את בקשתה של מתגיירת שהתגיירה ב'גיור כהלכה', להירשם כיהודייה בתעודת הזהות , כלומר, בסעיפי הדת והלאום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים. פסק הדין ניתן לאחר הליך משפטי ממושך, שהובל על ידי המחלקה המשפטית שלנו. כיצד פסיקה זו משפיעה על מתגיירי 'גיור כהלכה'? לראשונה, הכירה מדינת ישראל – באמצעות ערכאה שיפוטית…

קרא עוד